UAE: The seven principalites.

The 7 > Capital = Abu Dhabi. 
The remaining 6 > Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Ajman, Umm ul-Quwain.